Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eetgeheim

1:Toepasselijkheid:

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de richtlijnen die onderdeel zijn van alle Overeenkomsten van Eetgeheim.

 

1.2: Indien de klant of een deelnemend Restaurant of hotel een Overeenkomst sluit met Eetgeheim, aanvaardt de deelnemende Restaurant of Hotel of Klant de toepasselijkheid van de inhoud die wij als Algemene voorwaarden aanhouden.

 

1.3: Van de inhoudelijkheid van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk door Eetgeheim worden afgeweken of aanpassingen worden uitgevoerd.

 

2: Definities:

2.1: “Eetgeheim verwijst naar Eetgeheim, een Nederlandse eenmanszaak kantoorhoudende te Breda en geregisterd in het register van de Kamer van Koophandel onder KVK- nummer: 74820303 ( Eenmanszaak )

 

2.2: “Algemene voorwaarden” Deze verwijzen naar de Algemene Voorwaarden en kunnen verwijzen naar instructies die de Klant in het kader van de inschrijving bij of het gebruik van de diensten van Eetgeheim heeft ontvangen.

 

2.3: “Overeenkomst” Een verwijzing naar de overeenkomst die de Klant via de website afsluit, Waarin onder andere is opgenomen de persoonlijke gegevens en de betaling-gegevens van de Klant, de duur van de overeenkomst van de diensten zijn eenmalig dat de Klant na een reservering of boeking via Eetgeheim een Deelnemend Restaurant wil bezoeken of combinatie Hotel accommodatie met een verrassingsetentje.

 

2.4: “De Klant” verwijst naar u, De persoon die deze Algemene Voorwaarden leest, een Overeenkomst heeft afgesloten met Eetgeheim of indien op een andere wijze gebruik maakt van de diensten van Eetgeheim.

 

2.5: “Deelnemende Hotel accommodatie” Een hotel accommodatie dat heeft ingestemd om samen te werken met Eetgeheim om een deel van de diensten te verrichten, waaronder het verzorgen van het Bezoek van de Klant.

 

2.6: “Deelnemende Restaurant” Een restaurant dat heeft ingestemd om samen te werken met Eetgeheim om een deel van de diensten te verrichten, het ontvangen en verwelkomen en verzorgen van het Bezoek van de Klant.

 

2.7: “ Een Bezoek” Deze Verwijst naar het bezoek van de Klant aan één van de Deelnemende Restaurants of Hotel accommodatie op de door de Klant gekozen datum/tijdstip en locatie.

 

2.8: “ Reservering” Deze Verwijst naar de reservering die de Klant heeft gemaakt door op de website diensten van Eetgeheim een Datum/Tijdstip locatie voorkeur te kiezen waarop de Klant een bezoek wilt brengen aan een Deelnemend Restaurant.

 

2.9: “ Boeking dagje/weekendje weg” Deze Verwijst naar de boeking die de Klant heeft gemaakt door op de website diensten van Eetgeheim een dagje of weekentje (2 nachten) Datum/tijdstip locatie voorkeur heeft gekozen waarop de Klant een bezoek wilt brengen aan een Deelnemend Hotel Accommodatie.

 

2.10: “ De diensten” Is een verwijzing die gericht zijn naar de diensten van Eetgeheim via de website aangeboden wordt.

 

3: Totstandkoming Overeenkomst:

3.1: De overeenkomst met Eetgeheim komt tot stand, wanneer de Klant akkoord gaat met de Overeenkomst van Eetgeheim en de eerste betaling heeft ontvangen.

 

3.2: Voor de betaling kan de Klant alleen gebruik maken van de door Eetgeheim aangeboden betalingsmogelijkheden.

 

3.3: In de Overeenkomst is in ieder geval opgenomen de duur van de Overeenkomst en de besteding voorwaarden van het pakket dat de Klant na Reservering een Deelnemend Restaurant wilt bezoeken.

 

3.4: De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de versterkte persoonlijke gegevens en betaalgegevens, zoals die zijn aangeschreven in de Overeenkomst en is verplicht om onjuistheden in deze gegevens te melden bij Eetgeheim.

 

3.5: De Klant heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming de Overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te wijzigen of herroepen.

 

4: Reservering:

4.1: De Klant maakt de Reservering compleet door op de website van Eetgeheim de gewenste datum/tijdstip en gewenste locatie omtrent km te kiezen voor het Bezoek aan een Deelnemend Restaurant.

 

4.2: Tussen het moment van reserveren en het Bezoek dient minimaal 24 uur te zitten.

 

4:3 Eetgeheim wijst de Reservering van de Klant toe aan één van de Deelnemende Restaurants. De Klant heeft zelf geen invloed op de toewijzing van de Reservering aan één van de Deelnemende Restaurants.

 

4.4: De Klant ontvangt op de dag zelf in de ochtend voorafgaand voor het Bezoek per mail en/of SMS de gegevens van het Deelnemende Restaurant aan welke het Bezoek is toegewezen.

 

4.5: In het geval van bizarre drukte bij de Deelnemende Restaurants, kan het voorkomen dat Eetgeheim Het reservering niet kan toewijzen aan één van de Deelnemende Restaurants. In het geval wordt de klant binnen 24 uur na Reservering, gevraagd om een nieuwe datum met een tijdstip te kiezen.

 

4.6: Minderjarige Eetgeheim. Eetgeheim hanteert een minimale leeftijd van 16 jaar en ouder. Wij vinden namelijk dat je niet per definitie 18 jaar oud moet zijn om een etentje te mogen reserveren.

 

4.7: Het kan voorkomen dat je voorkeuren niet gekozen kunnen worden in de regio waar jij het etentje wilt reserveren. Doordat wij nog in ontwikkelingsfase zijn kun je direct voor een keuken kiezen wanneer wij samen werken met meerdere restaurants die onder deze keuken vallen. Wij streven naar zoveel mogelijk keukens per regio om het leuker te en verrassender te maken alleen dit kunnen wij niet altijd waarmaken na mate de restaurants in de door u gekozen regio.

 

5: Reservering wijzigen of annuleren:

5.1: Indien er Gereserveerd is, kan de Klant tot 24 uur voor het geplande Bezoek de Datum en Tijdstip van het Bezoek via de website diensten van Eetgeheim verplaatsen. Het Bezoek kan enkel worden verplaatst naar een datum binnen dezelfde kalendermaand als de oorspronkelijke Reservering die je wil wijzigen.

 

5.2: Vanaf 24 uur voorafgaand aan het Bezoek kan de Reservering niet meer worden gewijzigd of worden geannuleerd.

 

5.3: Indien de Klant te laat aanwezig is of te laat aanwezig dreigt te zijn voor het bezoek van het Deelnemend Restaurant dan dient de Klant zelf rechtstreeks contact op te nemen met het Deelnemend Restaurant.

 

5.4: Eetgeheim is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die het Deelnemend Restaurant hanteert wanneer de Klant te laat aanwezig is voor het Bezoek. Het Deelnemend Restaurant bepaalt zelf of de Klant nog op diezelfde dag of op een later tijdstip alsnog het betreffende Deelnemende Restaurant kan bezoeken.

 

5.5: Eetgeheim biedt zijn diensten aan als Bemiddelaar en zal bemiddelen tussen het Restaurant en de Klant wanneer er onvrede is over het bezoek of wanneer het bezoek niet heeft kunnen plaatsvinden.

 

5.6: Eetgeheim is bereikbaar via email en Klantenservice voor de klant.

 

6: Boeking wijzigen of annuleren:

6.1: Indien er geboekt is, kan de Klant tot 48 uur voor het geplande Bezoek de Datum en Tijdstip van het Bezoek via de website diensten van Eetgeheim verplaatsen. Het Bezoek kan enkel worden verplaatst naar een datum binnen dezelfde kalendermaand als de oorspronkelijke boeking die je wilt wijzigen.

 

6.2: Vanaf 24 uur voorafgaand aan het Bezoek kan de Boeking niet meer worden gewijzigd of worden geannuleerd.

 

6.3: Indien de Klant te laat aanwezig is of te laat aanwezig dreigt te zijn voor het bezoek van het Deelnemend Hotel Accommodatie dan dient de Klant zelf rechtstreek contact op te nemen met het Deelnemend Hotel Accommodatie.

 

6.4: Eetgeheim is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die het Deelnemend Hotel Accommodatie hanteert wanneer de Klant te laat aanwezig is voor het Bezoek. Het Deelnemend Hotel Accommodatie bepaalt zelf of de Klant nog op diezelfde dag of op een later tijdstip alsnog het betreffende Deelnemende Hotel Accommodatie kan bezoeken.

 

6.5: Eetgeheim biedt zijn diensten aan als Bemiddelaar en zal bemiddelen tussen het Hotels en de Klant wanneer er onvrede is over het bezoek of wanneer het bezoek niet heeft kunnen plaatsvinden.

 

6.6: Eetgeheim is bereikbaar via email en Klantenservice voor de klant.

 

7: Bezoek (inclusief klachten):

7.1: Het gekozen pakket die u heeft gekozen om uit eten te gaan geldt tijdens het Bezoek bij de Restaurant, indien u alleen kiest voor twee gangen menu geldt dit bij de gekozen pakket, en voor eigen rekening zijn exclusief drankjes of andere bijbestellingen.

 

7.2: Drankjes en andere bijbestellingen zijn geen onderdeel van de Overeenkomst en dienen derhalve direct bij het Deelnemend Restaurant te worden afgerekend.

 

7.3: Het kan voorkomen dat het Deelnemende Restaurant een beperkt keuzemenu aanbiedt aan de Klant.

 

7.4: Eetgeheim bemiddelt en fungeert enkel als tussenpersoon tussen de Klant en het Deelnemend Restaurants/ Hotel Accommodaties. Eetgeheim is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ( het verloop van) het Bezoek en voor eventueel incidenten en/of ongevallen van welke aard dan ook in een Deelnemende Restaurant of Hotel accommodatie.

 

7.5: Indien er klachten of eventuele opmerkingen zijn die betrekking hebben tot een Bezoek dient de Klant het op te nemen met het Deelnemende Restaurant of Hotel Accommodatie. Eetgeheim Speelt geen rol hierin en is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele opmerkingen of klachten. Opmerkingen en klachten kunnen gemeld worden onder bestellingen@eetgeheim.nl , wij zullen dit intern behandelen.

 

7.6: Eetgeheim Zal ondanks punt 5.5 en 7.5 een bemiddelende rol op zich nemen en het streeft naar een passende oplossing zoals een annulering, of bieden een alternatieve passende oplossing toe.

 

7.7: Eetgeheim streeft en biedt een controlerende rol op zich te nemen om Hotel accommodaties en Restaurants te selecteren en contact te houden met de Deelnemende Hotels/Restaurants. Wanneer een Deelnemende Restaurants of Hotels meerdere klachten ontvangt van de Klanten, zal Eetgeheim hier acties op ondernemen.

 

7.8: Eetgeheim kan vooraf niet weten dat wat op de menukaart staat van het door ons uitgekozen restaurant. Hierdoor kan het voorkomen dat u voor een tafel verschijnt waar een menukaart aanwezig is waar alleen maar eten op staat wat u niet lust. Wij proberen samen te werken met restaurants die een gevarieerde menukaart aanbieden. Wij kunnen alleen rekening houden met allergieën niet met wat u lekker of niet lekker vindt. Het enige wat wij van u weten is uw voorkeurskeuken.

 

8 Intellectueel eigendom:

8.1: Eetgeheim draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie in foto’s, advertenties, folders, websites en/of andere informatiedragers, als die door derden waaronder Deelnemende Restaurants zijn opgesteld en/of uitgeven.

 

8.2 De Desbetreffende Klant dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Eetgeheim en de Deelnemende Restaurants te respecteren.

 

8.3 Het is niet gepast en toegestaan om zonder expliciete, een schriftelijke toestemming van Eetgeheim delen van de Website over te nemen en te gebruiken of te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere toegankelijke privédoeleinden.

 

8.4: De vrijwaring kan de Klant vrijwaart bij Eetgeheim van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die de Klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelde op de website, oftewel uit een schendig van de Algemene voorwaarden.

 

8.5: Eetgeheim behoudt zich het recht voor alle diensten en omvang van de desbetreffende functionaliteiten van de website, deze kunnen te allen tijde te wijzigen, of stop te zetten.

 

8.6: Indien Eetgeheim door middel van technische bescherming de webdeveloper/ programmatuur van de website heeft beveiligd, is het niet toegestaan om deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen of ontcijferen, wij zijn dan geacht om aangifte te doen van inbreuk op onze beveilig.

 

9: Overmacht:

9.1: Wanneer Eetgeheim u plaatst bij een restaurant waar u voorheen ooit al wel eens eerder geweest bent zonder dat u bij Eetgeheim heeft geboekt, kunnen wij hierin helaas niets betekenen. Doordat wij niet werken met namen van restaurants maar met keukens kunnen wij nooit weten dat u voorgaande al wel eens bij dit restaurant gegeten heeft. Dit is overmacht.

 

9.2: Als u op het laatste termijn van 24 uur nog de reservering wilt verplaatsen na een andere dag of tijd kunnen wij niet garanderen dat dit mogelijk is bij het restaurant wat wij voor u hadden gereserveerd. Wanneer wij niet tijdig kunnen schakelen tot een oplossing krijgt u kosteloos van ons uw geld terug gestort op uw account. Hiermee kunt u een nieuwe datum uitkiezen voor een boeking met dezelfde of andere voorkeuren.

 

9.3: Als u bij het aangewezen restaurant verschijnt met een of meerdere genodigde dan kan Eetgeheim niet garanderen dat het restaurant deze plaats(en) beschikbaar heeft. Wij reserveren voor het aantal wat doorgegeven word door u de klant. Wanneer u toch met meer mensen wilt verschijnen bij het desbetreffende restaurant dient dit tijdig bij ons aangegeven te worden zodat wij contact kunnen leggen met het restaurant wat voor u geselecteerd is. (Dit is indien het restaurant nog niet bekend is.) Wanneer het restaurant wel bekend is voor de klant is het ook mogelijk door de klant zelf contact te leggen met het des betreffende restaurant.

 

9.4: Wanneer er in uw regio te weinig keuze is volgens uw voorkeur(en) kunnen we u helaas nog niet verassen met onze dienst. Wij zijn afhankelijk van het aantal restaurants in de door u gekozen regio. Wij streven echter voor iedereen de volledige keuze uit keukens. Wanneer dit nog niet zo is hopen wij u te kunnen verrassen in een andere stad of op een ander moment in uw regio. Dit wanneer wij de keukens bij u in de regio hebben geupdate.

 

9.5: Wanneer u in een restaurant aankomt en er niets op de kaart staat wat u en/of uw genodigde niet lust kunnen wij hierin niets betekenen. Wij kunnen vooraf niet weten dat het restaurant waar wij u plaatsen niets te bieden heeft doordat u niet lust wat er op het menu staat. Dit is overmacht want wij kunnen alleen rekening houden met uw allergenen en voorkeuren. De smaak is aan u.

 

9.6: Wij kunnen niets doen aan de prijs die u afrekent bij het restaurant waar wij u geplaatst hebben. De Prijs die u gekozen heeft blijft een richtprijs. Doordat we uitgaan van een richtprijs bepaald u door uw eigen keuzes van de menukaart wat u daadwerkelijk moet afrekenen wanneer u klaar bent met dineren. Wij willen u namelijk vrij laten in de volledige menu kaart die het geselecteerde restaurant voor u op moment van dineren te bieden heeft.

 

10: Aansprakelijkheid:

10.1: Indien het plaats vindt dat Eetgeheim toch aansprakelijk dient te zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bepaling is geregeld.

 

10.2: Eetgeheim is nooit aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de samenwerking dienstverlening door de Deelnemende Restaurants of gebreken aan goederen die worden aangeboden door de Deelnemende Restaurants.

 

10.3: Eetgeheim draagt en biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Klant bij de Deelnemende Restaurants verkregen diensten of producten of aanbiedingen.

 

10.4: Eetgeheim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Klant lijdt tijdens/wegens de gebruikmaking van de door de Deelnemende restaurants verleende diensten.

 

10.5: Eetgeheim biedt een mogelijkheid om een combinatie te maken. Een accommodatie Hotel of Restaurants boeken als een weekendje. Op de activiteit van het partner bedrijf rusten in sommige gevallen andere voorwaarden en regels dan op de algemene voorwaarden van Eetgeheim. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de algemene voorwaarden van de partnerbedrijven op te vragen. Eetgeheim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welk oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de reservering of boeking of activiteiten van het partnerbedrijf. Alle partners zijn zorgvuldig geselecteerd door Eetgeheim.

 

10.6: Eetgeheim is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoede dan ook, indien er sprake is van opzet of bewuste doordachte roekeloosheid aan de kant van Eetgeheim. Hierdoor is evenmin Eetgeheim aansprakelijk voor enig(e) verlies, vertraging of schade die veroorzaakt door een Deelnemende Hotel Accommodatie of Deelnemende Restaurants

 

10.7: Eetgeheim is niet aansprakelijk voor verkeerde inleidende informatie omtrent aangegeven intolerantie of allergenen van één persoon/personen.

 

10.8: Mocht Eetgeheim indien aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt die Eetgeheim richt op de maximaal de factuurwaarde van de pakket overeenkomst die de Klant heeft overgewogen.

 

10.9: Eetgeheim stelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voorkomen wanneer er gebruik gemaakt word van onze dienst door een minderjarige. Denk hierbij aan het schenken van Alcohol maar ook aan alle andere aanvullende aansprakelijkheden zoals; persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welk oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de reservering of boeking of activiteiten van het partnerbedrijf. Ook geldt dit voor diefstal

 

10.10: Eetgeheim is niet aansprakelijk voor het niet kunnen regelen van een chauffeur bij de keuze voor chauffeur. Dit doen wij in samenwerking met een externe partij. Wij proberen altijd tijdig door te geven als het regelen van een privé chauffeur in eigen vervoer niet mogelijk is.

 

11: Wijzigingen:

11.1: Eetgeheim behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden ten aller tijde te wijzigen. Indien de Klant en Eetgeheim tot een overeenkomst die tot stand zijn gekomen, kan Eetgeheim altijd nog een wijzing doorvoeren ongeacht een voorafgaand overeenkomst tot stand is gekomen. Eetgeheim verwijst en raadpleegt daarom altijd aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen en te raadplegen.

 

11.2: Wijziging boeking door Eetgeheim Onder onvoorziene omstandigheden is Eetgeheim gerechtigd de geboekte overnachting of overnachtingen te wijzigen. Eetgeheim zal ten allertijden proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op het geen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijzing zal Eetgeheim het ( Reeds betaalde bedrag retour storten).

 

11.3: Wijziging Reservering Deelnemende Restaurant: Onder onvoorziene omstandigheden is Eetgeheim gerechtigd de reservering van het etentje te wijzigen. Eetgeheim zal ten allertijden proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op het geen is gereserveerd. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijzing zal Eetgeheim het ( Reeds betaalde bedrag retour storten).

 

11.4: Wijziging boeking Deelnemende Hotel Accommodatie: Onder onvoorziene omstandigheden is Eetgeheim gerechtigd het geboekte Hotel accommodatie te wijzigen. Eetgeheim zal ten allertijden proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op het geen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijzing zal Eetgeheim het ( Reeds betaalde bedrag retour storten).

 

12: Bevoegde rechter en Nederlands recht:

12.1: Op alle overeenkomsten gesloten met Eetgeheim is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.